Valvoline Durablend

Valvoline Durablend

Dầu động cơ Valvoline Durablend SAE 15W50 bảo vệ động cơ trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất và đáp ứng các yêu cầu hoạt động của thực tế của tất cả xe chở khách có động cơ đốt trong dùng áp suất không khí môi trường ngoài để hút khí vào trong buồng đốt và động cơ tăng áp kiểu tua bin.

Dầu Valvoline Durablend SAE 10W40 bảo vệ động cơ trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt và đáp ứng các yêu cầu hoạt động thực tế của tất cả các xe chở khách có động cơ đốt trong dùng áp suất không khí môi trường ngoài để hút khí vào trong buồng đốt và động cơ tăng áp kiểu tua bin Dầu Valvoline Durablend SAE 10W40 đáp ứng cho động cơ và yêu cầu bảo vệ hệ thống thải khí của ILSAC GF -4.

Đang trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 1958651
Copyright © 2011 DaiThang Co., All rights reserved